A túa privacidade é importante para a miña. Nesta declaración de privacidade explícoche que datos persoais recompilo dos meus usuarios e como os utilizo. Anímoche a ler detidamente estes termos antes de facilitar os teus datos persoais nesta web. Os maiores de dezaoito anos poderán rexistrarse en housingcoruna. com como usuarios sen o previo consentimento dos seus pais ou titores.

 

No caso dos menores de idade requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

 

En ningún caso solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes.

 

Se es menor de idade e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais non debes rexistrarche como usuario.

 

Nesta web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

Esforceime en crear un espazo seguro e confiable e por iso quero compartir os meus principios respecto a a túa privacidade:

 

 

É preciso advertir que esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan encher algún formulario de calquera dos seus formularios de contacto onde se soliciten datos de carácter persoal.

Housingcoruna.com adecuou esta web ás esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ou LSSI).

 

Responsable do tratamento dos teus datos persoais

Identidade do Responsable: Isabel Arias Fernández

Nome comercial: Housingcoruna.com

NIF/CIF: 09760899 K Dirección: Avd. de Oza 15006 A Coruña

Correo electrónico: isabel@horusingcoruna.com

 

Actividade: Xestión alugueiro vacacional

 

A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que me envíes a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da web e subscritores”.

 

Para o tratamento de datos dos meus usuarios, implemento todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

Principios que aplicarei á túa información persoal

No tratamento dos teus datos persoais, aplicarei os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 

 

Como obtiven os teus datos?

Os datos persoais que trato en Housingcoruna. com proceden de: • Formulario de contacto

 

 

Cales son os teus dereitos cando me facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en Housingcoruna.com estou a tratar datos persoais que me concierne, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a:

 

 Os interesados poderán acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

 

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservareinos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Isabel Arias Fernández deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Como interesado, tes dereito a recibir os datos persoais que che incumban, que me facilitaras e nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

 

 

Ao exercer o teu dereito á portabilidad dos datos, terás dereito a que os datos persoais transmítanse directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.

 

Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lle conciernen infrinxe o Regulamento.

 

Con que finalidade trato os teus datos persoais?

Cando un usuario conéctase con esta web por exemplo para mandar un correo ao titular, solicitar información ou realizar algunha contratación, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable Housingcoruna. com. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por housingcoruna. com, só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

 

En Housingcoruna. com só recóllese información persoal a través do:

 

Formulario de contacto: Solicito os seguintes datos persoais: Nome, Email, para responder os requirimentos dos usuarios de housingcoruna. com. Por exemplo, podo utilizar eses datos para responder á túa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída na web, os servizos que se prestan a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos na web, así como calquera outras consultas que poidas ter e que non estean suxeitas ás condicións de contratación. Infórmoche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores de: Nominalia Aloxamento (provedor de Isabel Arias Fernández) situado dentro da UE.

 

 

Existen outras finalidades pola que trato os teus datos persoais:

 

 

De acordo ao establecido no regulamento xeral de protección de datos europeo ( RGPD) 2016/679, Isabel Arias Fernández ( Housingcoruna.com) con domicilio en Avd. de Oza, 15006 A Coruña, será responsable do tratamento dos datos correspondentes a Usuarios da web e subscritores.

Housingcoruna. com non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar o usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento aos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

 

Lexitimación para o tratamento dos teus datos

 A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

 

Para contactar ou realizar comentarios nesta web requírese o consentimento con esta política de privacidade

 

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

 

Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son datos identificativos.

Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

 

Por canto tempo conservarei os teus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse: Ata que non se solicite a súa supresión polo interesado.

 

A que destinatarios comunicaranse os teus datos?

Moitas ferramentas que utilizo para xestionar os teus datos son contratados por terceiros.

 

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, housingcoruna. com, comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade:

 

Google Analytics: un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View ( California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “ cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar a housingcoruna. com a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso de housingcoruna. com (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Aloxamento: Nominalia Aloxamento, con domicilio en UE. Profesional Aloxamento trata os datos coa finalidade de realizar os seus servizos de aloxamento a Isabel Arias Fernández.

 

 

 

Navegación

Ao navegar por housingcoruna. com pódense recoller datos non identificables, que poden incluír, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados aos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Esta web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros: Google analytics.

 

Utilizo esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios ao redor do sitio e para recompilar información demográfica sobre a miña base de usuarios no seu conxunto.

 

 

Secreto e seguridade dos datos
housingcoruna.com comprométese no uso e tratamento dos datos incluídos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos. Esta web inclúe un certificado SSL. Trátase dun protocolo de seguridade que fai que os teus datos viaxen de maneira íntegra e segura, é dicir, a transmisión dos datos entre un servidor e usuario web, e en retroalimentación, é totalmente cifrada ou encriptada.

housingcoruna.com non pode garantir a absoluta inexpugnabilidad da rede Internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.

 

Con respecto á confidencialidade do procesamento, Isabel Arias Fernández asegurarase de que calquera persoa que estea autorizada por Housingcoruna. com para procesar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obrigación apropiada de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).

 

Cando se presente algún incidente de seguridade, ao darse conta Housingcoruna. com, deberá notificar ao Cliente sen demoras indebidas e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal como coñézase ou cando o Cliente solicíteo razoablemente.

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas a housingcoruna. com exonerando a Isabel Arias Fernández ( Housingcoruna. com), de calquera responsabilidade respecto diso.

 

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

 

Aceptación e consentimento

O usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Isabel Arias Fernández ( Housingcoruna.com) na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.

 

Revocabilidad

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo a Isabel Arias Fernández ( Housingcoruna. com) nos termos establecidos nesta Política para o exercicio do dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

 

Cambios na política de privacidade

Isabel Arias Fernández resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, Isabel Arias Fernández anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

 

Correos comerciais

De acordo coa LSSICE, housingcoruna. com non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada. Conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, housingcoruna.com comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.

 

Documento revisado o 26-11-2018.